Onderzoek

Werkgeheugen training

Mensen met MS geven vaak aan moeite te hebben met hun cognitieve functies in de aanwezigheid van afleidende prikkels (bijv. het negeren van geluiden van buiten als je in gesprek bent). Ook hebben sommige mensen met MS last van een verminderd werkgeheugen (bijv. het onthouden wat je ook alweer ging pakken). Wanneer deze functies niet meer goed werken, kan dat leiden tot moeilijkheden in het dagelijks leven. Uit eerder onderzoek onder ouderen blijkt dat wanneer tijdens een training voor het werkgeheugen afleidende prikkels worden gegeven, het werkgeheugen kan verbeteren. Hoe dit precies werkt, is nog onduidelijk en ook is het effect van deze training nog niet onderzocht bij mensen met MS. In dit project gaan we daarom kijken naar de activiteit van de hersenen tijdens de training door gebruik te maken MRI scans. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe we het werkgeheugen gebruiken in het dagelijks leven en of het trainen van het werkgeheugen met afleiding een mogelijke manier is om deze cognitieve functie te verbeteren bij mensen met MS. Uiteindelijk hopen we dat deze training mogelijk bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met MS.

U kunt contact opnemen via werkgeheugen_studie@fsw.leidenuniv.nl