Onderzoek

MS@Work

Met de MS@Work studie proberen we in kaart te brengen welke factoren een rol spelen bij het wel of niet behouden van werk en functioneren op het werk bij mensen met relapsing remitting MS. Uit onderzoek blijkt namelijk dat twee derde van de mensen met MS niet aan het werk blijft in de jaren na de diagnose. Met de uitkomsten van de MS@Work studie hopen we dat meer mensen met MS kunnen blijven werken na de diagnose. Het hebben van werk zorgt namelijk niet alleen voor een inkomen, maar het is ook een onderdeel van wie je bent.

Het onderzoek is uitgevoerd door de MS@Work onderzoeksgroep en 16 deelnemende MS-centra verspreid over Nederland. We volgden de deelnemers over vier meetmomenten (verspreid over drie jaar). Een meetmoment bestaat uit neurologisch-, neuropsychologisch en vragenlijstonderzoek. De dataverzameling is gestart in maart 2014 en is in maart 2020 afgerond. Momenteel maken de onderzoekers de database compleet en schrijven ze de laatste wetenschappelijke artikelen.

Dit onderzoek is gefinancierd door het Nationaal MS Fonds, ZonMw TopZorg, en Teva Pharmaceuticals.