Onderzoek

Onderzoek

MindS-lab is een onderzoeksgroep die werkzaam is bij de afdeling Gezondheids-, Medische-, en Neuropsychologie van de Universiteit Leiden. Wij doen onderzoek naar het functioneren van de hersenen (zogenaamd ‘Minds’) bij mensen met hersenziekten. In onze onderzoeken bestuderen we nu primair mensen met multiple sclerose (MS) maar we hopen dit in de toekomst uit te breiden naar andere aandoeningen.

In onze onderzoeken staat de kwaliteit van leven voor mensen met MS centraal. Wij streven ernaar dat zij zolang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij zoals ze dat zelf willen, waarbij zij zo min mogelijk gehinderd worden door hun ziekte.

In onze onderzoeken maken wij gebruiken van verschillende methoden om het functioneren van de hersenen en het functioneren van mensen met MS te meten, zoals:

  • Magnetic resonance imaging (MRI) om de anatomie en de functie van de hersenen in kaart te brengen;
  • Cognitieve testen om het denkvermogen (zoals geheugen, aandacht, concentratie, en snelheid van denken) te bestuderen;
  • Motorische testen om de fysieke functies (zoals loopfunctie, fijne motoriek, en balans) te testen;
  • Vragenlijsten om informatie over psychologische factoren (bijvoorbeeld stemming, vermoeidheid, welzijn, en kwaliteit van leven) in te winnen;
  • Interviews en focusgroepen om de ervaringen van mensen met MS en betrokkenen in het ziekteproces mee te kunnen nemen in ons onderzoek.

 

Op dit moment hebben wij drie grote onderzoeksprojecten lopen: Temprano, over de eerste veranderingen in de hersenen en het cognitieve functioneren van mensen die recent de diagnose MS hebben gekregen; Don’t be late! over mogelijkheden om cognitieve stoornissen en vroege uitval op het werk bij mensen met MS uit te stellen of zelfs te voorkomen. Daarnaast hebben we een onderzoeksproject waarbij het werkgeheugen van mensen met MS wordt onderzocht. Via deze website willen we u graag op de hoogte houden van onze projecten en laatste bevindingen.

Mocht u vragen hebben over ons onderzoek; we gaan graag in gesprek met u! Of u nu zelf MS heeft, iemand kent met MS, MS onderzoekt of gewoon interesse heeft in MS! U kunt ons benaderen via het contactformulier.

Voor meer informatie over ons onderzoek, kunt u ons ook volgen op Twitter via @MindSlab_LU!