Onderzoek

Temprano

Veel mensen met MS ervaren cognitieve klachten zoals problemen met het geheugen, de aandacht, concentratie, en de snelheid van denken. Bij sommige mensen begint dit al vrij snel nadat de diagnose MS is gesteld, voor andere mensen duurt dit veel langer of ontstaan nooit cognitieve problemen. Om cognitieve klachten bij mensen met MS beter te begrijpen onderzoeken wij wat er precies gebeurt in de hersenen van mensen die recent de diagnose MS hebben gekregen. We volgen deze mensen twee jaar lang. Daarnaast volgen we ook gezonde deelnemers, zodat we goed kunnen kijken naar de verschillen tussen hersenen van gezonde mensen en hersenen van mensen met MS.

Wij vinden het belangrijk om een zo breed mogelijk beeld van de ziekte in de eerste fase te krijgen en daarom onderzoeken we veel verschillende aspecten. Zo kijken we naar veranderingen in de hersenen met de hulp van MRI beelden, meten we de cognitie met behulp van testen voor geheugen, aandacht, en snelheid van denken, en doen we een neurologisch onderzoek bij de deelnemers met MS om de fysieke klachten te onderzoeken. Daarnaast vullen de deelnemers 15 verschillende vragenlijsten in over verschillende onderwerpen, zoals stemming, angst, vermoeidheid, slaap, gezondheid- en levensstijl, het ervaren van cognitieve klachten, veerkracht, en werk. Tot slot wordt er elke 3 maanden een buisje bloed afgenomen bij de deelnemers. Het doel van Temprano is om de mechanismen in de vroege fase van MS beter te begrijpen. Door deze mechanismen vroeg in de ziekte in kaart te brengen hopen we nieuwe mogelijkheden te vinden voor (cognitieve) behandelingen in de toekomst.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door Bristol Myers Squibb (BMS). Het onderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het MS-centrum van Amsterdam UMC en het team klinische neurowetenschappen onder leiding van Menno Schoonheim.