Team

Sabina van der Veen is postdoc onderzoeker. In het Don’t Be Late project onderzoekt ze door middel van kwalitatief onderzoek de ervaringen en perspectieven van mensen met MS.

Sabina van der Veen

Waarom doe je onderzoek?

Ik hoop door middel van onderzoek de ervaringen, behoeften en perspectieven van personen die zorg ontvangen beter te begrijpen. Door dit inzicht hoop ik bij te dragen aan een beter begrip wat mensen zelf belangrijk vinden en aangeven nodig te hebben en hiermee effectiviteit van interventies in de zorg te verhogen.

Wat is je favoriete hersenstructuur?

De complexiteit van de samenwerking van de diverse hersenstructuren is voor mij het meest fascinerend. Inzoomend op een favoriete hersenstructuur kies ik voor de insula. De insula zorgt voor samenwerking tussen diverse andere structuren en speelt een grote rol bij het gevoel van eigenheid, zelfbewustzijn en emotionele en sociale processen.

Wanneer ben je tevreden met een werkdag?

Als ik geïnspireerd ben geraakt door nieuwe inzichten uit mijn eigen onderzoek of dat van anderen en als we deze nieuwe inzichten kunnen inzetten om betekenisvolle nieuwe projecten vorm te kunnen geven.

Wat is je favoriete onderzoekstool of -methode?

Participatief, kwalitatief onderzoek😊

 

Contact:

E-mail:s.van.der.veen@fsw.leidenuniv.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sabinavanderveen/