Team

Karin van der Hiele is universitair docent klinische neuropsychologie aan de Universiteit Leiden.

Karin van der Hiele

In het Don’t Be Late project is Karin betrokken bij de ontwikkeling van de preventieve werk interventie ‘Positief Werken’. Karin superviseert promovendi van de Don’t be Late studie die onderzoek doen naar de effectiviteit van preventieve interventies voor mensen met MS.

Waarom doe je onderzoek?

Voor mij is onderzoek doen als het oplossen van een complexe puzzel, in dit geval het begrijpen van menselijk gedrag. Het doel van mijn onderzoek is om de gevolgen van hersenschade beter te leren begrijpen. Wat betekent het leven met een hersenaandoening voor iemands dagelijkse leven, werk, dromen? Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan het ontwikkelen van interventies die mensen met hersenschade helpen om weer grip op het leven te krijgen of deze te behouden.

Wat is je favoriete hersenstructuur?

De algehele complexiteit van ons brein fascineert mij. Ik vind het erg boeiend dat ons brein in staat is om zichzelf (deels) te herstellen na schade.

Wanneer ben je tevreden met een werkdag?

Als ik het gevoel heb dat ik studenten heb kunnen inspireren met mijn onderwijs, of als ik het gevoel heb dichterbij een stukje van de onderzoek puzzel te zijn.

Wat is je favoriete onderzoekstool of -methode?

Als tool denk ik aan EEG (elektro-encefalografie). Met EEG kunnen we de elektrische activiteit van hersencellen in kaart brengen via elektroden op de schedel. Dit levert ontzettend veel losse metingen op, maar uiteindelijk kunnen we hier toch een gestructureerde dataset uitkrijgen die ook echt wat betekent.

Contact:

E-mail: hiele@fsw.leidenuniv.nl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/karin-van-der-hiele-95979318