Nieuws

Waardevol aan het werk

Al jaren onderzoeken we in de MS@Work studie hoe het kan dat de ene persoon met MS wél aan het werk blijft en de andere persoon niet. Heeft dat te maken met cognitieve problemen, met vermoeidheid, of met fysieke problemen? De laatste jaren trok een interessante denkwijze genaamd ‘Werk als Waarde’ onze aandacht en bracht ons op een nieuw spoor. In deze denkwijze is het kunnen realiseren van belangrijke doelen en waarden in je werk een belangrijke voorwaarde om aan het werk te blijven.

Toen mij werd gevraagd om voor mijn profiel op de MindSlab website aan te geven wanneer ik tevreden ben met een werkdag, moest ik daar even goed over nadenken. Mijn uiteindelijke antwoord was dat ik tevreden ben wanneer ik studenten heb kunnen inspireren met mijn onderwijs. Dat is mijn manier om bij te dragen aan het creëren van iets waardevols. Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik het gezellig heb met mijn collega’s en natuurlijk dat ik genoeg geld verdien. Maar wat zou er gebeuren als ik door omstandigheden niet meer het gevoel heb dat ik studenten kan inspireren, dat lesgeven me niet meer goed lukt? Uit onderzoek blijkt dat wanneer je werk langere tijd niet meer oplevert wat jij belangrijk vindt, dit gevolgen heeft voor je functioneren op het werk en je gezondheid. Zaak dus om hier iets aan te doen!

De afgelopen eeuw is de inhoud van ons werk sterk veranderd. Waar eerst de meerderheid van de mensen werkzaam was in de industriële of agrarische sector, werkt nu de meerderheid in de dienstensector. Denk aan het onderwijs, de advocatuur, of de ICT. Dit betekent dat werken in mindere mate fysiek belastend is, maar wel meer eisen stelt aan ons denkvermogen en sociale vaardigheden. Er is ook iets veranderd in hoe we werk zien, namelijk als iets dat waarde moet toevoegen voor zowel de werkende als voor de organisatie.

Maar wat is waarde van werk? Wanneer we mensen vragen wat zij nodig hebben om hun werk waardevol te vinden, worden de volgende werkwaarden het meest genoemd: kennis en vaardigheden gebruiken, kennis en vaardigheden ontwikkelen, betrokken zijn bij belangrijke beslissingen, betekenisvolle werkcontacten hebben en opbouwen, eigen doelen stellen, een goed inkomen verdienen en een bijdrage leveren aan het creëren van iets waardevols. Niet iedereen vindt al deze waarden en doelen even belangrijk. Voor de waarden die iemand wel belangrijk vindt, is het goed om te bekijken of het lukt om deze waarden te realiseren. Zo niet, dan is het belangrijk om te verkennen hoe dat wél mogelijk kan worden gemaakt. Dit kan door zelf iets aan te passen of door om hulp te vragen op de werkplek. Voor een werknemer met MS kan dit de mogelijkheid zijn om werktijden flexibel in te delen, zodat er meer ruimte is om je kennis en vaardigheden te blijven inzetten. Een ander voorbeeld is een verbetering in de toegankelijkheid van de werkplek zodat de werknemer naar kantoor kan blijven komen. Hierdoor blijft het mogelijk om contact met collega’s te onderhouden.

In de Don’t Be Late studie gaan we met deze ‘Werk als Waarde’ denkwijze aan de slag. In een van onze preventieve behandelingen genaamd ‘Positief Werken’ gaan werkenden met MS samen met een werkcoach bekijken of voor hen belangrijke werkwaarden worden behaald. Wanneer dit niet lukt, gaan we samen met de werkplek bekijken wat we hieraan kunnen doen. We hopen dat de deelnemers op deze manier nog lang en waardevol aan het werk kunnen blijven. Juist omdat werk voor veel mensen zo belangrijk is!

Wil je meer lezen over werk als waarde? Bezoek eens deze website: https://werkalswaarde.nl

Karin van der Hiele, neuropsycholoog en wetenschapper, Universiteit Leiden